Styrelsemöte 2007-03-25

Styrelsen håller styrelsemöte i klubbhuset, vi startar kl 15:00.
Kom gärna förbi på en fika!